Blog Yêu Bếp cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người dùng khi sử dụng trang web. Bảo mật thông tin của người dùng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi và chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Thông tin thu thập

Chúng tôi sẽ thu thập thông tin từ người dùng khi họ đăng ký trên trang web hoặc khi họ đăng bình luận. Thông tin mà chúng tôi thu thập bao gồm tên, địa chỉ email, tên trang web (nếu có) và nội dung bình luận. Chúng tôi cũng thu thập thông tin về các sản phẩm được đánh giá và bài viết được xem.

Chúng tôi sử dụng cookie để lưu trữ thông tin về lượt truy cập của người dùng và các thông tin liên quan đến cài đặt cá nhân. Người dùng có thể chọn từ chối cookie hoặc cài đặt lại trình duyệt của mình để từ chối cookie.

Sử dụng thông tin

Thông tin được thu thập từ người dùng sẽ được sử dụng để tương tác với người dùng và cung cấp cho họ các thông tin liên quan đến các sản phẩm được đánh giá. Chúng tôi sẽ không bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng với bên thứ ba mà không được sự cho phép của họ.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng khỏi các mối đe dọa bên ngoài. Chúng tôi đảm bảo rằng thông tin cá nhân của người dùng được giữ bí mật và chỉ được sử dụng cho các mục đích đã được nêu trong chính sách bảo mật này.

Thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách bảo mật của mình từ thời điểm này đến thời điểm khác để phù hợp với các yêu cầu pháp lý hoặc để cải thiện trang web của chúng tôi. Chúng tôi sẽ thông báo cho người dùng về bất kỳ thay đổi nào của chính sách bảo mật này bằng cách đăng thông báo trên trang web hoặc gửi email thông báo đến địa chỉ email đã đăng ký.